Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Lemektoub! Những điều khoản (“Điều khoản”) về dịch vụ sau đây sẽ quản lý việc truy cập và sử dụng website và dịch vụ (“Dịch vụ”’) của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi dưới bất kì hình thức nào, bạn đồng ý tuân theo tất cả những Điều khoản này và những chính sách khác có thể được đưa ra vào những thời điểm khác nhau.

I. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi theo bất cứ cách nào. Ví dụ, không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc cố truy cập bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo luật pháp quy định. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc dừng cung cấp Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ điều khoản và chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi điều tra được về hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Bạn cũng cần đồng ý không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để xâm phạm chính sách học tập trung thực hoặc những chính sách đạo đức khác về trường học, trường đại học, tổ chức học tập hoặc nơi làm việc.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không đồng nghĩa với việc bạn được quyền sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc về nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hay biểu tượng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi.

II. Về Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi là nơi chuyên dạy tiếng anh cho nhiều thành phần khác nhau, những tài liệu được chúng tôi biên soạn kỹ càng và sáng tạo ra những phương pháp dạy và học tiên tiến nhất hiện nay. Bạn không đươc phép phân tán những nội dung này nếu như chưa được sự cho phép của chúng tôi

Lemektoub có rất nhiều chi nhánh tại nhiều nơi và tất cả những chi nhánh khác nhau chúng tôi đều đảm bảo chất lượng dạy và học như nhau và đều tốt như trung tâm chính 

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị, và các thông tin khác hoặc thông báo hay liên hệ với bạn bằng nhiều phương tiện. Bạn do đó hãy nhượng cho chúng tôi quyền liên lạc với bạn hay gửi cho bạn những thông tin và thông báo đó.

Một số Dịch vụ của chúng tôi hiện có sẵn trên các thiết bị di động. Không được sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn xao lãng và cản trở bạn chấp hành các luật về an toàn hoặc giao thông.

III. Tài khoản GrabLingo của bạn

Bạn có thể cần tài khoản Lemektoub để sử dụng những Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tự tạo tài khoản GrabLingo hoặc ban quản trị sẽ chỉ định giúp bạn.

Để bảo vệ tài khoản Lemektoub của bạn, hãy giữ kín mật khẩu của bạn. Bạn phải có trách nhiệm với hoạt động diễn ra trên hoặc thông qua tài khoản Lemektoub của bạn.

IV. Bảo vệ sự riêng tư và Bản quyền

Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đang đồng ý rằng Lemektoub có thể sử dụng dữ liệu liên quan tới chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi đáp lại những cáo buộc về sự vi phạm bản quyền được và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình pháp luật đề ra.

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp người giữ bản quyền quản lý các tài sản tri thức của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang có hành vi vi phạm bản quyền của bạn và muốn thông báo cho chúng tôi, xin vui lòng để lại lời nhắn tại admin@lemektoub.com

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đưa ra, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn được giữ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào bạn có đối với nội dung đó. Nói ngắn gọn là những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đưa ra, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung tới hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn đã trao cho Lemektoub (và những người chúng tôi hợp tác) một giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, sao chép, sửa đổi, tạo những tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà giúp cho nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, biểu diễn công khai, trưng bày công khai và phân phối những nội dung đó. Quyền lợi bạn cấp trong giấy phép này là cho những mục đích có giới hạn như vận hành, thúc đẩy và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn đã ngưng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn liên hệ với chúng tôi qua admin@lemektoub.com. Hãy đảm bảo bạn có những quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn đã gửi đến Dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống tự động của chúng tôi có thể phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Sự phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi nó được lưu trữ.

Nếu bạn có tài khoản GrabLingo, chúng tôi có thể hiển thị tên của bạn, ảnh đại diện và các thông tin và hoạt động khác của bạn trên GrabLingo trong Dịch vụ của chúng tôi (và dịch vụ của những bên chúng tôi hợp tác), với mục đích giới hạn ở vận hành, thúc đẩy và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi hiểu thị hay sử dụng thông tin của bạn, hãy để lại phản hồi và góp ý cho chúng tôi tại hello@grablingo.com, và chúng tôi sẽ được sử dụng phản hồi hay góp ý của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào. Ngay cả sau đó, nếu bạn vẫn không đồng tình với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn hay bạn không thỏa mãn với giải pháp được đề ra, vui lòng dừng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Và nếu bạn muốn bất kỳ thông tin nào của bạn được bỏ đi khỏi trang web, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại hello@grablingo.com here.

Bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về cách Lemektoub sử dụng và lưu trữ nội dung tại Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc tại những điều khoản bổ sung cho những Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn để lại phản hồi hay góp ý về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ được sử dụng phản hồi hay góp ý của bạn mà không cần phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

V. Sửa đổi và Chấm dứt Dịch vụ

Chúng tôi đang không ngừng thay đổi và nâng cao Dịch vụ. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ những tính năng hoặc chức năng và chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể dừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, cho dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Lemektoub có thể toàn quyền quyết định dừng cung cấp dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo những giới hạn mỡi về Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không thông báo trước. Ví dụ, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản hoặc sử dụng chúng theo cách có thể gây cho chúng tôi trách nhiệm pháp lý, gián đoạn Dịch vụ hoặc gián đoạn việc sử dụng Dịch vụ của người khác.

VI. Điều khoản đảm bảo và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Dù vậy cũng một số điều nhất định chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được trình bày trong những điều khoản này hay những điều khoản bổ sung, cả GrabLingo và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối hay đối tác kinh doanh của GrabLingo đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết về nội dung trong Dịch vụ, chức năng cụ kể của Dịch vụ, hay mức độ tin cậy, tính sẵn có, hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp một Dịch vụ theo “HIỆN TRẠNG”.

Bạn cần hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ và mọi rủi ro liên quan đến các mối tương tác qua mạng hoặc trực tiếp với người dùng khác. Bạn cần đồng ý đưa ra mọi phòng ngừa cần thiết khi tương tác với người dùng khác.

Một số lãnh thổ có thẩm quyền tài phán có quy định một số các bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngầm định về sự thích hợp cho mục đích thông thường, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

VII. Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

Khi được luật pháp cho phép, GrabLingo và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác kinh doanh của GrabLingo sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Lemektoub và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác kinh doanh của GrabLingo đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả đối với bất kỳ đảm bảo ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ trong vòng 12 tháng trước đó nhưng không lớn hơn 20 USD. Một số quốc gia không cho phép các kiểu giới hạn như trong mục này, do đó có khả năng không áp dụng vào bạn.

Trong mọi trường hợp, Lemektoub và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, và đối tác kinh doanh của GrabLingo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý.

Chúng tôi nhận ra rằng tại một số nước, bạn có quyền lợi hợp pháp của một người tiêu dùng. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, sẽ không có bất kỳ điều gì trong những điều khoản này hay trong các điều khoản bổ sung hạn chế bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào cho người tiêu dùng mà bị khước từ bởi hợp đồng.

VIII. Giải quyết xung đột

Chúng tôi muốn giải quyết khúc mắc của bạn mà không cần tới kiện tụng pháp lý chính thức. Trước khi khiếu nại GrabLingo, bạn cần đồng ý cố gắng giải quyết xung đột một cách thân tình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại admin@lemektoub.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết xung đột một cách hòa hoãn nhất bằng cách liên hệ với bạn qua email.

Bạn và Lemektoub cần đồng ý giải quyết bất cứ khiếu nại nào liên quan đến những Điều khoản hoặc Dịch vụ thông qua trọng tài ràng buộc cuối cùng.

Bạn có thể giải quyết xung đột cùng chúng tôi trên cơ sở cá nhân, và có thể không đưa khiếu nại như một nguyên đơn hay như một thành viên trong một bên, thống nhất hay hoạt động đại diện. Sự phân xử nhóm, tố tụng nhóm, tố tụng luật sư riêng nói chung, và thống nhất với trọng tài khác đều không được phép.

IX. Luật Điều chỉnh

Những Điều khoản này được diễn giải và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam không kể đến những mâu thuẫn với các điều khoản luật. Bạn và Lemektoub đồng ý tuân theo quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam.

IX. Việc sử dụng Dịch vụ cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho tổ chức doanh nghiệp, thì doanh nghiệp hay tổ chức đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Lemektoub và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác kinh doanh của GrabLingo không bị tổn hại với bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

XI. Về các Điều khoản này

Nếu như có bất kì mâu thuẫn nào giữa Điều khoản cũ và mới, Điều khoản mới sẽ có hiệu lực. Những Điều khoản này quản lí mối quan hệ giữa Lemektoub và bạn. Chúng không tạo nên quyền lợi cho bất kì bên thứ ba nào. Nếu bạn không tuân theo các Điều khoản này, và chúng tôi không đưa ra bất kì hành động nào ngay lúc đó, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ quyền (ví dụ như đưa ra hành động trong tương lại) Nếu có bất kì một điều khoản nào không được thực thi, nó không ảnh hưởng đến các điều khoản khác. Một điều khoản có hiệu lực sẽ được thay thế tương tự. Bạn không được chuyển nhượng bất kì quyền lợi nào của mình theo các Điều khoản này, và bất kì nỗ lực nào cũng bị vô hiệu. Lemektoub có thể chuyển nhượng quyền lợi cho bất kì chi nhánh hoặc đại lý hoặc đối tác kinh doanh, hoặc bất kì người kế nhiệm nào của bất kì doanh nghiệp liên quan đến Dịch vụ này. Website này hiển thị bản dịch tiếng Việt của Điều khoản của chúng tôi. Trong trường hợp có xung đột hay mâu thuẫn về cách diễn giải, bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 10
  • Ngày hôm nay : 115
  • Ngày hôm qua : 147
  • Tuần hiện tại : 262
  • Tuần trước : 782
  • Tháng này : 15.004
  • Tháng trước : 4.302
  • Tổng lượt truy cập : 176.984
icon